นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่ราคากลาง บก.01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองมะแอ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า 
     
เผยแพร่ราคากลาง บก.01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน Cape Seal สายหมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสัง ถึงบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 6 
     
เผยแพร่ราคากลาง บก.01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายมงคล กินขุนทด ถึงหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
รายงานการจัดกิจกรรม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30กันยายน2563...     จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง
รายงานการจัดกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563...     จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง
รายงานการจัดกิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
รายงานการจัดกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
ประกาศร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 3...     จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   เผยแพร่ราคากลาง บก.01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองมะแอ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า
   เผยแพร่ราคากลาง บก.01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน Cape Seal สายหมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสัง ถึงบ้านโนนสง่าหมู่ที่
   เผยแพร่ราคากลาง บก.01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายมงคล กินขุนทด ถึงหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 บ้
   เผยแพร่ราคากลาง บก.01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ้านนางนกเอี้ยง ศรีสมบูรณ์เชื่อมบ้านใหม่ ต.กุดพิ
   เผยแพร่ราคากลาง บก.01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากนานายชม ครุฑขุนทด ถึงสามแยกนานายแจ้ง แพขุนทด หมู
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ถนนใบเฟิร์น-สามร่ม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกำแพงกันดินถนนเลียบคลองจระเข้สามตัว หมู่ที่ ๕
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินซอยกตัญญสูตร หมู่ที่ ๑
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางCape Seal แบบ Asphaltic Concrete
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รวม 3 โครงการ
   ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗,๘,๑๑ บ้านโนนสว่าง ตำบลทุ่งกุลา
   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗,๘,๑๑ บ้านโนนสว่าง ตำบ
   ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 (คุ้มโนนมะค่า) ตำบล
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.16 บ้านศรีสมนึก ตำบลเมืองฝาง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ที่ศาลาประชารัฐ หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด ...
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาผิวดิน ตำบลพันชนะ ประจำปี 2560  โดยท่านนายกจเร เสขุนทด  และวิทยากร จาก มหาวิ ...
ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบความสะอาดในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี  2560จำนวน 5 หมู่( ...
 
หนังสือราชการท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือราชการท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  

ประกาศ ปปช.วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อยางมะตอย
ประกาศ ปปช.วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อยางมะตอย  
 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.215.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,092,067ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.