คำขวัญตำบลพันชนะ
"พริกแกงเลื่องชื่อ นามระบือหนองไม้ตาย ธารน้ำใสห้วยสามบาท 
ปุ๋ยธรรมชาติหนองมะค่า ภูมิปัญญาป่าชุมชน  เทิดทูลล้นพระเจ้าตากสิน"

 
นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต.บ้านนา เรื่อง มติ ครม.ขยายเวลาและวงเงินการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...     จำนวนผู้เข้าชม 29868 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญประจำปี 2559 สมัยที...     จำนวนผู้เข้าชม 1435 ครั้ง
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ปรับภูมิทัศน์หนองบะยาว เพื่อปลูกต้นไม้และ...     จำนวนผู้เข้าชม 1414 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2558 ในเขต อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา...     จำนวนผู้เข้าชม 1410 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘...     จำนวนผู้เข้าชม 1429 ครั้ง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย...     จำนวนผู้เข้าชม 1424 ครั้ง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย...     จำนวนผู้เข้าชม 1234 ครั้ง
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 1021 ครั้ง
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้อที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี๒๕๕๘...     จำนวนผู้เข้าชม 933 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์...     จำนวนผู้เข้าชม 387 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินข

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาน้ำสุกสระหนองพะยอม บ้านละกอ หมู่ที่ 4
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านละกอ หมู่ที่ 4
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายที่ 2) บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 8
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายที่ 1) บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 8
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมโรงสูบ บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ 7
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการขุดลอกหนองระเวียง บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 16
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 2558 ...
 กิจกรรมวันผู้สูงอายุ "โครงการด้วยรักผูกพันผู้สูงอายุ"  10 เม.ย.58 ...
กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะสมัยสามัญสมัยที่ 3 / 58วันที่  27 ก.ค. - 10  ส.ค.   2558 ...
 
หนังสือราชการท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือราชการท้องถิ่นนครราชสีมา  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


โครงการกิจกรรมดูแลรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองไม้ตายหมู่ที่ 4
โครงการกิจกรรมดูแลรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองไม้ตายหมู่ที่ 4  

กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต.พนักงานเจ้าหน้าที่าร่วมกันดูแล รักษาป่ามเหสักข์-สักสยามินทร์ประจำเดือน กันยายน 2558


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  
 
นายสมส่วน ดุมขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 กันยายน 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.160.187.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 737,783ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-249-241, 044-249-477  Fax : 044-249-241 ต่อ 18
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.