วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2565
จ้างต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อเตาแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กท 8702 นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กท 8702 นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์(แบบพกพา) ยี่ห้อ acer หมายเลขเครื่อง 416-62-0083 (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-3270 CDW หมายเลขเครื่อง 416-62-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง