นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


  หน้าแรก     การชำระภาษี 

การชำระภาษี
การชำระภาษี  

 

การชำระภาษี

กำหนดเวลาในการชำระภาษี
เอกสาร หลักฐานในการยื่นขอทำใบ ภบท.5

1. ภาษีบำรุงท้องที่ เดือนมกราคม - เดือนเมษายนของทุกปี หากเกินกำหนด เสียค่าปรับร้อยละ 2 ต่อเดือน2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี อัตราเสียภาษีตามขนาดของพื้นที่ใช้ประโยชน์3. ภาษีป้าย กำหนดชำระเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี เสียในอัตรา 10 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

1.โฉนดที่ดิน, เอกสารสิทธิ์ สปก. (ในกรณีที่เป็นที่ว่างเปล่าให้กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านลงชื่อเจ้าพนักงานสำรวจ)2.กรณีมีการซื้อขายที่ดิน ให้ผู้ขายหรือผู้ซื้อ แจ้งต่อพนักงาน / เจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินหรือจำนวนพื้นที่ตามความเป็นจริง3. ให้เจ้าของที่ดินมาดำเนินการด้วยตนเอง
เวลาให้บริการ
เอกสารในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. ภาษีบำรุงท้องที่ ไม่เกิน 5 นาที / ราย ยกเว้น การทำใบ ภบท.5 ใช้เวลาตามความเหมาะสม2. ภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ไม่เกิน 5 นาที / ราย3. ภาษีป้าย ไม่เกิน 5 นาที / ราย4. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ไม่เกิน 3 นาที / ตัว5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ

1. ใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8)2. - ในกรณีที่ยกเลิกการขาย ให้แจ้งต่อพนักงาน / เจ้าหน้าที่เพื่อลงวันที่ยกเลิกการขายไว้เป็นหลักฐาน - ในกรณีที่เริ่มขายใหม่ ให้แจ้งต่อพนักงาน / เจ้าหน้าที่เพื่อออกประเมินการเสียภาษี

                    
                                              

 

 

 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.76.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,092,580ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.