นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


  หน้าแรก     ขั้นตอนการขออนุญาต 

ขั้นตอนการขออนุญาต
ขั้นตอนการขออนุญาต  

การไม่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอน ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เจ้าพนักงานของรัฐมีอำนาจในการสั่งรื้อถอน หรือระงับการก่อสร้าง

...............................................

          ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
                     - ยื่นสำเนาหลักฐานทั้งหมดต่อเจ้าพนักงาน
                     - กรอกแบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้าง, ต่อเติม,ดัดแปลง, รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
                     - เจ้าพนักงานนัดวันมารับใบอนุญาต
                     - รับใบอนุญาต เสียค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต 20 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคาร ตารางเมตรละ 50 สตางค์ รั้ว ตารางเมตรละ 1.50 บาท

          เอกสาร หลักฐานในการยื่นขอใบอนุญาต

                     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ขอและเจ้าของที่ดิน)
                     - สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอและเจ้าของที่ดิน)
                     - สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ อื่นๆ
                     - แผนผังบริเวณ แบบแปลน, รูปตัด, รูปด้าน ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร

 

download แบบฟอร์มที่นี่......
download ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม....

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.76.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,092,585ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.