วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำพวงมโหตร และวัสดุอุปกรณ์จัดประดับตกแต่งสถานที่ในการแข่งขัน ตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ - วัตถุดิบ ในการประกวดแข่งขัน ผัดหมี่(คั่วหมี่) ส้มตำลีลา น้ำพริกปลาเผาสะเดาหวาน ตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้าง้เหมารถยนต์สำหรับแห่พวงมโหตร เครื่องบูชาบวงสรวง ตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำพวงมโหตร และวัสดุอุปกรณ์จัดประดับตกแต่งสถานที่ ในการแข่งขัน ตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งรถขบวนแห่พวงมโหตร พร้อมเครื่องบวงสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลข ๔๑๖-๖๓-๐๐๘๙ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด ทะเบียนครุภัณฑ์หมายเลข 416-60-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง