วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
จ้างการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กท 8702 นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กท 8702 นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์(แบบพกพา) ยี่ห้อ acer หมายเลขเครื่อง 416-62-0083 (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-3270 CDW หมายเลขเครื่อง 416-62-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-62-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำยากำจัดยุงลาย พร้อมฉีดพ่น ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระรบาดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง