วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำยากำจัดยุงลาย พร้อมฉีดพ่น ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกนานายแจ้งถึงสามแยกบ้านนายเสนาะ พันชนะ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางประยงค์ เตินขุนทด ถึงไร่นายสุระพล นุขุนทด(บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางละมัย แป้นกลางถึงสวนมะนาวนายละออง เมาะจตุรัส(บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างบันทึกข้อมูล จำนวน สุนัข แมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางดอกจันทร์-คลองส่งน้ำ (บ้านดอน หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง