วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเคพซีล รหัสสายทาง นม.ถ 232-02 จากสายแยกถนนกำลังเอก-บ้านหนองมะค่าถึงสายไปบ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ 8-10 ตำบลพันชนะ โดยวิธีคัดเลือก
23  พ.ย. 2564
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด - 19 Antigen Test Cassette For Home-use (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล น้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนกำลังเอก-บึงน้ำเค็ม-หน้าโรงเรียนบ้านมาบกราด ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากไร่นายคำรณ บุญมา ไปถึงไร่นางสมหมาย ซวยขุนทด (สายวังโป่ง) (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคันดินเสริมผิวจราจรหินคลุกจากไร่นางรุ่งราตรี สาครสูงเนิน ถึงบ้านมาบกระสัง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง