วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากทางแยกไร่นางอมรรัตน์ ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง