วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (แบบมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ADV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ อินฟาเรด (สำหรับติดผนังพร้อมขาตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ่อนายสงวน เชิงขุนทด ไปตำบลกุดพิมาน (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง