วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างปรับสภาพพื้นที่ และขุดหลุมปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซืื้อวัสดุตามโครงการจัดการขยะดูแลสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด อบต.พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างขุดดินปิดกั้นสันอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง