วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมระบบโคมไฟฉุกเฉินภายในอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างปรับสภาพพื้นที่ และขุดหลุมปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซืื้อวัสดุตามโครงการจัดการขยะดูแลสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด อบต.พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง