วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างขุดดินปิดกั้นสันอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 8702 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมตู้สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมคันประตูน้ำสระใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง