วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2567
จ้างจ้างทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำพวงมโหตร และวัสดุอุปกรณ์จัดประดับตกแต่งสถานที่ในการแข่งขัน ตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ - วัตถุดิบ ในการประกวดแข่งขัน ผัดหมี่(คั่วหมี่) ส้มตำลีลา น้ำพริกปลาเผาสะเดาหวาน ตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้าง้เหมารถยนต์สำหรับแห่พวงมโหตร เครื่องบูชาบวงสรวง ตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำพวงมโหตร และวัสดุอุปกรณ์จัดประดับตกแต่งสถานที่ ในการแข่งขัน ตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งรถขบวนแห่พวงมโหตร พร้อมเครื่องบวงสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง