โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประชุมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย


คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประชุมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในวันที่ 16 เมษายน 2563 จำนวน 28 หลังคาเรือน โดยจ่ายเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 64,205 บาท