โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 
  แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 4     ตารางพระราชบัญญัติบุคคล     บรรยายโครงสร้าง อปท.      
 
 
 

 

 ทำลายต้นมันสำปะหลังโรคใบด่าง...

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประชุมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย...

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ได้รับพันธ์ุ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน กบ รวม 2 แสนตัวจากประมงจังหวัดนครราชสีมา ...

นายอำเภอด่านขุนทดได้มอบถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทดให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย หมูที่.6,7,8,9,10,11...


ทำลายต้นมันสำปะหลังโรคใบด่าง...

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประชุมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย...

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ได้รับพันธ์ุ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน กบ รวม 2 แสนตัวจากประมงจังหวัดนครราชสีมา ...

นายอำเภอด่านขุนทดได้มอบถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทดให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย หมูที่.6,7,8,9,10,11...

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะนำโดยนายจเร​ เสขุนทด นายกอบต.พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่​ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในวันที่ 6,8 เมษายน 2563 จำนวน 8 หลังคาเรือน...

 

 
 
29 เม.ย. 2563 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
28 พ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ด้วยวิธีประกาดราคาอิ...
30 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายจากหมู่ที่ 7 บ้...
30 เม.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 เม.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ด้วยวิธีประกวดราค...
14 เม.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนอบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 24834 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน