โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     ประกาศราคากลางจ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากปากทางหนองมะค่า ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)      
 
 
 

 

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จาก ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านพลกรังน้อย ตำบลพันชนะ เรื่องมลภาวะทางอากาศกลิ่นเหม็นจากฟาร์ม เอพี 888 (ฟาร์มเลี้ยงสุกร)...

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม ดำเนินการกิจกรรมนำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เข้าชมภาพยนตร์ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี สาขา ด่านขุนทด...

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 นายจเร เสขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ มอบวัสดุ อุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่...

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยจิตอาสาของเด็กและเยาวชนในชุมชน ประจำปี 2566...


วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จาก ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านพลกรังน้อย ตำบลพันชนะ เรื่องมลภาวะทางอากาศกลิ่นเหม็นจากฟาร์ม เอพี 888 (ฟาร์มเลี้ยงสุกร)...

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม ดำเนินการกิจกรรมนำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เข้าชมภาพยนตร์ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี สาขา ด่านขุนทด...

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 นายจเร เสขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ มอบวัสดุ อุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่...

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลพันชนะ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยจิตอาสาของเด็กและเยาวชนในชุมชน ประจำปี 2566...

28 - 31 มีนาคม 2566 นำโดย นายจเร เสขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.พันชนะ เกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566...

วันที่12 ก.พ.2566 เวลา​ 10.00​ น.​ บ้านพลกรังน้อย​ หมู่ที่​ 10​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย ส.อบต. ประธานกองทุนหมู่บ้าน ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการต่างๆให้กับชาวบ้านได้รับทราบ 1. ...

วันที่10​ กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา​ 19.00​ น.​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน​ ส.อบต.​หมู่ที่​ 3ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการให้กับชาวบ้านรับทราบดังนี้ 1.ปัญหายาเสพในชุมชน 2.การเลือกตั้งสมาชิกเกษตร...

 

 
 
6 ก.ค. 2566 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จาก ประชาชนหมู่ที่ 10 บ...
3 ก.ค. 2566 กำหนดสัปดาห์คัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2566
10 เม.ย. 2566 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป...
8 เม.ย. 2566 การรับของขวัญและของกำนันตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีง...
31 มี.ค. 2566 สถิตการให้บริการประชาชน กองช่าง
28 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ...
7 ส.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ...
24 ก.ค. 2566 ประกาศราคากลางจ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากปากทางหนองมะค...
21 ก.ค. 2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนอง...
19 ก.ค. 2566 ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณไร่นางเสมอ ชาขุนทด (...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนอบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
   

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3533547 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน