โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566      
 
 
 

 

 วันที่12 ก.พ.2566 เวลา​ 10.00​ น.​ บ้านพลกรังน้อย​ หมู่ที่​ 10​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย ส.อบต. ประธานกองทุนหมู่บ้าน ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการต่างๆให้กับชาวบ้านได้รับทราบ 1. ...

วันที่10​ กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา​ 19.00​ น.​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน​ ส.อบต.​หมู่ที่​ 3ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการให้กับชาวบ้านรับทราบดังนี้ 1.ปัญหายาเสพในชุมชน 2.การเลือกตั้งสมาชิกเกษตร...

วันที่10​ ก.พ​ 2566 เวลา18.30 น.​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญบ้านพร้อมทั้ง​ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ​ ส.อ.บ.ต.​ หมูที่​ 6​ ได้ประชุมชี้แจงร่วมกับชาวบ้านเรื่องข้อราชการต่างๆ​ดังนี้ 1.ก...

วันที่​ 9​ กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา​ 09.30​ น.​ นายจเร​ เสขุนทด​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำระยะเวลาท...


วันที่12 ก.พ.2566 เวลา​ 10.00​ น.​ บ้านพลกรังน้อย​ หมู่ที่​ 10​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย ส.อบต. ประธานกองทุนหมู่บ้าน ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการต่างๆให้กับชาวบ้านได้รับทราบ 1. ...

วันที่10​ กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา​ 19.00​ น.​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน​ ส.อบต.​หมู่ที่​ 3ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการให้กับชาวบ้านรับทราบดังนี้ 1.ปัญหายาเสพในชุมชน 2.การเลือกตั้งสมาชิกเกษตร...

วันที่10​ ก.พ​ 2566 เวลา18.30 น.​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญบ้านพร้อมทั้ง​ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ​ ส.อ.บ.ต.​ หมูที่​ 6​ ได้ประชุมชี้แจงร่วมกับชาวบ้านเรื่องข้อราชการต่างๆ​ดังนี้ 1.ก...

วันที่​ 9​ กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา​ 09.30​ น.​ นายจเร​ เสขุนทด​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำระยะเวลาท...

อบต.พันชนะ​ อำเภอด่านขุนทด​ จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ​ ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2566...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่าวนตำบลพันชนะได้จัดประชุมคัดเลือกตัวเเทนหมู่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมได้หมดวาระแล้...

วันพุธที่ 21​ ธันวาคม 2565 เวลา​ 09.00​ น.นายจเร​ เสขุนทด​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการ​ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม​ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆใ...

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด โดยนายจเร​ เสขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ​ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะดำเนินกิจกรรมโครงการข...

 

 
 
8 เม.ย. 2566 การรับของขวัญและของกำนันตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีง...
8 เม.ย. 2566 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป...
31 มี.ค. 2566 สถิตการให้บริการประชาชน กองช่าง
31 มี.ค. 2566 สถิตการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
30 มี.ค. 2566 สถิตการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม
2 มิ.ย. 2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศา...
2 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึ...
15 พ.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านดอน หมู่ที่ ๒ ตำบลพันช...
15 พ.ค. 2566 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบ้านพลกรังน้อย (บ้านพ...
25 เม.ย. 2566 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ่อนาย...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนอบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
   

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3487175 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน