โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ ๓ ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)      
 
 
 

 

 วันที่​ 26​ พฤษภาคม​ 2565​ เวลา​ 09.00​ น. นายจเร​ เสขุนทด​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​ พนักงาน​ ลูกจ้่าง​ พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายในสถานที่ที่ำงาน...

กิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกาย โครงการเมืองกีฬา ประจำปี 2565 "EXercise Expo 2022 Korat Sport City...

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ดำเนินโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลพันชนะ ประจำปี 2565...

อบต.พันชนะ​ อำเภอด่านขุนทด​ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ​ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565...


วันที่​ 26​ พฤษภาคม​ 2565​ เวลา​ 09.00​ น. นายจเร​ เสขุนทด​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​ พนักงาน​ ลูกจ้่าง​ พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายในสถานที่ที่ำงาน...

กิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกาย โครงการเมืองกีฬา ประจำปี 2565 "EXercise Expo 2022 Korat Sport City...

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ดำเนินโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลพันชนะ ประจำปี 2565...

อบต.พันชนะ​ อำเภอด่านขุนทด​ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ​ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero)...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. สจ.เจษฎา พิทยาภรณ์ เป็นตัวแทนจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพ โดยมี นายจเร​ เสขุนทด​ นายกอบต.พันชนะ เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ เพื่อแจก...

นที่ 17​ กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหาร ตำบลพันชนะ​ อำเภอด่านขุนทด​ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัดนำโดยนายจเร​ เสขุนทด​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ​ และผู้บริหาร​ พนักงา...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายจเร​ เสขุนทด​นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ พร้อมคณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการ​ พนักงาน​และ ลูกจ้าง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในตำบลพันชนะ เพื่อช่วยเหล...

 

 
 
25 เม.ย. 2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
31 มี.ค. 2565 ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - ...
31 มี.ค. 2565 ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - ...
31 มี.ค. 2565 ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - ...
31 มี.ค. 2565 ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - ...
28 พ.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ...
17 พ.ย. 2565 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนอง...
17 พ.ย. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองพลวง ถึงสาย...
27 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านม...
27 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกโรงเร...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนอบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
   
   

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3434031 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน