โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม​จริยธรรม​ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ​ อำเภอด่านขุนทด​ จังหวัดนครราชสีมา​ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม​จริยธรรม​ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)​จังหวัดนครราชสีมา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช