โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในตำบลพันชนะ หลักสูตร การทำขนมเบเกอรี่


โครงการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในตำบลพันชนะ

หลักสูตร การทำขนมเบเกอรี่

วันที่  26  สิงหาคม  2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา