โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบถุงยังชีพที่ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในตำบลพันชนะ


วันที่ 16 กันยายน 2563

มอบถุงยังชีพที่ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในตำบลพันชนะ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุพิชฌาย์ วิชิโต หัวหน้าสถานีสภากาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 80 ชุด นางแจ่มจันทร์ นุขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา และพนักงานจ้าง อบต.พันชนะ นำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านและสถานที่ที่กำหนด