โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านพันชนะ


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ประจำปีงบประมาณ 2563

ตำบลพันชนะ  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2563

ณ  โรงเรียนบ้านพันชนะ