โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 23 กันยายน 2564 พิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจ อยู่ได้แบบยั่งยืน ประจำปี 2564 งบประมาณ 20,000 บาทให้แก่ นาย สันติ กูกขุนทด บ้านเลขที่ 90 บ้านมาบกระสัง ม.5 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา