หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายจเร  เสขุนทด  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 นายตี๋ เหียดขุนทด     นางแจ่มจันทร์ นุขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
   นางสวง เชื่อมขุนทด  
  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 24454 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน