หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายจเร  เสขุนทด  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.086-264-8325

 
 
 นายตี๋ เหียดขุนทด     นางแจ่มจันทร์ นุขุนทด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.044-300-639

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.044-300-639
   
   นางสวง เชื่อมขุนทด  
 

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.044-300-639

 
     
     
     
   
  นายสมส่วน  ดุมขุนทด  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

โทร.089-581-9127

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132350 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน