หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 2
  13 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3
  13 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 1
  13 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 0
  13 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 0
  9 พ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 28
  9 พ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 26
  9 พ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 25
  9 พ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 20
  25 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3470257 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน