หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 8
  1 พ.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 8
  3 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 20
  1 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 19
  1 ก.พ. 2566    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 16
  3 ม.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 17
  1 ธ.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 19
  1 พ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 18
  25 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 49
  3 ต.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 46

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3533603 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน