หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ม.ค. 2564    คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 5
  11 ม.ค. 2564    ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 34
  15 ธ.ค. 2563    คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 5
  20 พ.ย. 2563    คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 6
  20 พ.ย. 2563    คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 6
  12 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 36
  6 ต.ค. 2563    รายงานการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีจ้างใหม่) 21
  1 ต.ค. 2563    แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 20
  1 ต.ค. 2563    ตารางสรุปพระราชบัญญัติบุคค 26
  1 ต.ค. 2563    ระเบียบการลาพนักงาน 21

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132369 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน