หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2565    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภท วิชาการ) 39
  30 มี.ค. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2565 38
  4 ม.ค. 2565    ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล2565 35
  4 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 40
  1 ต.ค. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 35
  1 ต.ค. 2564    แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 37
  20 ม.ค. 2564    คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 34
  11 ม.ค. 2564    ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 35
  5 ม.ค. 2564    รายงานผลการบริหารประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 36
  4 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องรายงานผลการดำเนินการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาร 2564 36

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3470247 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน