หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ส.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 16
  7 ส.ค. 2566    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30
  24 ก.ค. 2566    ประกาศราคากลางจ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากปากทางหนองมะค่า ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) 23
  21 ก.ค. 2566    ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ ๓ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 36
  19 ก.ค. 2566    ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณไร่นางเสมอ ชาขุนทด (หมู่ที่ ๔ บ้านมาบกราด) 26
  18 ก.ค. 2566    ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านนหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ ๓ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32
  10 ก.ค. 2566    ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุแทน ถึงบ้านนางตุ้ม สะอาดรัมย์ (บ้านหนองพลวง หมุ่ที่ ๓) 16
  6 ก.ค. 2566    ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายเรือง มุ่งสูงเนิน ถึงบ้านหนองมะค่า (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗) 15
  30 มิ.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
  14 มิ.ย. 2566    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3533599 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน