หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองถั่วแปป เชื่อมตำบลกุดพิมาน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ 5) 6
  3 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 8702 นครราชสีมา 7
  3 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายต๋อย ถึงโรงเรียนบ้านดอน (บ้านดอน หมู่ที่ ๒) 9
  3 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางบุญพอ ไปบ่อกลางบ้าน(บ้านหนองมะค่าหมู่ที่ ๘) 6
  1 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางซื้อลำโพงเอนกประสงค์ 11
  1 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5
  31 ม.ค. 2566    ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 8
  30 ม.ค. 2566    ประกาศราคากลางจ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย 9783 นครราชสีมา 5
  20 ม.ค. 2566    ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 13
  20 ม.ค. 2566    ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 12

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3470254 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน