หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 พ.ย. 2565    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ ๓ ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0
  17 พ.ย. 2565    ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18
  17 พ.ย. 2565    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18
  27 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านมาบกระสัง-บ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระสัง ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26
  27 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกโรงเรียน-สายโกรกผักหวาน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24
  14 ก.ย. 2565    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านมาบกระสัง-บ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระสัง ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29
  14 ก.ย. 2565    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกโรงเรียน-สายโกรกผักหวาน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26
  14 ก.ย. 2565    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกโรงเรียน-สายโกรกผักหวาน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 33
  14 ก.ย. 2565    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านมาบกระสัง-บ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระสัง ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 27
  14 มิ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางละมัย แป้นกลางถึงสวนมะนาวนายละออง เมาะจัตุรัส (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3) 90

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3434059 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน