หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2564    แต่งตั้งพนังงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2565 135
  1 ต.ค. 2564    แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 129
  15 ก.พ. 2564    แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 122
  2 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 131
  25 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ. 2564 129
  25 ม.ค. 2564    รายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการดำเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. 2563 127
  11 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 126
  8 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 128
  17 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2564 122
  1 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 127

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3376681 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน