หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2563 24
  29 เม.ย. 2563    การติดตามและประเมินผล 25
  29 เม.ย. 2563    การติดตามแผนการดำเนินงาน 24
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132348 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน