หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 พ.ค. 2564    รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตการประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 42
  9 มี.ค. 2564    ประกาศเจตจำนงอบต.พันชนะ 35
  5 มี.ค. 2564    แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 6
  29 ม.ค. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 40
  7 ม.ค. 2564    จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 38
  6 พ.ย. 2563    ประกาศอบต.พันชนะ-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 33
  8 ต.ค. 2563    รายงานเสริมสร้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 33
  1 ต.ค. 2563    การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29
  1 ต.ค. 2563    ประกาศแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย 27
  1 ต.ค. 2563    แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 28

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132400 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน