หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 43
  8 เม.ย. 2565    รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) 43
  1 เม.ย. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 32
  31 มี.ค. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 45
  21 มี.ค. 2565    การวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565 41
  2 ก.พ. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 53
  10 ม.ค. 2565    อบต.พันชนะ งดรับ งดให้ 19
  4 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 41
  4 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 36
  1 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 35

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3376699 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน