หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 24
  16 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 21
  12 ก.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 14
  7 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 15
  4 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 23
  28 ก.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 48
  27 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 54
  13 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 47
  21 มิ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 50
  14 ส.ค. 2563    รายงานประชุมสภา 46
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3533619 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน