หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ธ.ค. 2565    ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ขงขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy )) 0
  25 เม.ย. 2565    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 121
  31 มี.ค. 2565    ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ของ กองสวัสดิการสังคม 103
  31 มี.ค. 2565    ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 136
  31 มี.ค. 2565    ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ของ กองช่าง 57
  31 มี.ค. 2565    ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 60
  11 มี.ค. 2565    การมีส่วนร่วมผู้บริหาร 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. จัดประชุมมอบนโยบายการบริหารงานและแนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 30
  9 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 41
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 34
  4 ม.ค. 2565    ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2565 32

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3465033 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน