หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2566    การรับของขวัญและของกำนันตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8
  8 เม.ย. 2566    รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) 10
  31 มี.ค. 2566    สถิตการให้บริการประชาชน กองช่าง 8
  31 มี.ค. 2566    สถิตการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12
  30 มี.ค. 2566    สถิตการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม 6
  1 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 13
  23 ธ.ค. 2565    ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ขงขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy )) 18
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 14
  30 พ.ย. 2565    แบบสรุปการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 9
  29 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และรัเบียบการสอบคัดเลือกพนักงาน 9

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3487178 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน