หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ส.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 12
  23 ส.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ รอบ 12 เดือน 7
  7 เม.ย. 2564    รายงานการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีจ้างใหม่) 48
  15 ก.พ. 2564    แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 19
  2 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 43
  25 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ. 2564 35
  25 ม.ค. 2564    รายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการดำเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. 2563 39
  22 ม.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 36
  11 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 34
  8 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132344 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน