หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 รายงานการคลัง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค63 - มี.ค.64)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค63 - มี.ค.64)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3465047 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน