หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 23
  1 ต.ค. 2563    การขึ้นทะเบียนผู้พิการ 23
  1 ต.ค. 2563    การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 17
  1 ต.ค. 2563    การยกเว้นภาษี 16
  1 ต.ค. 2563    การลงทะเบียนเด็กแรกเดิก 19
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132375 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน