นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


  หน้าแรก     คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบตพันชนะ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบตพันชนะ
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบตพันชนะ  


นายจเร เสขุนทด
ประธานกรรมการบริหารกองทุน


สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด
ที่ปรึกษากองทุน


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด
ที่ปรึกษากองทุน


ท้องถิ่นอำเภอด่านขุนทด
ที่ปรึกษากองทุน


นายสมส่วน ดุมขุนทด (ปลัด อบต.พันชนะ)
กรรมการและเลขานุการ


นายคมกริช หุตะวัฒนะ (ผอ.รพ.สต.พันชนะ)
กรรมการ


นายกฤษณะ จันทร (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นางกัญณัฐ โสภา (รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นายประกอบ ทรงจันทึก
กรรมการ


นางสวง เชื่อมขุนทด
กรรมการ


นางอภัสสร ผ่องใส
กรรมการ


นายสมชาย เพียรขุนทด
กรรมการ


นายเอี่ยม เชาว์ขุนทด
กรรมการ


นางนงเยาว์ ชื่นขุนทด
กรรมการ


นายเฉลิม มากขุนทด
กรรมการ


นางสุพรรณนา ติตา
กรรมการ


นางธนาภรณ์ อริยานุวัฒน์
กรรมการ


นายอำนวย ดีมะลัง
กรรมการ


นายเชิดชัย แปสันเทียะ
กรรมการ
 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.76.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,092,518ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.