หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 โอทอป สินค้าชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลพันชนะ 

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพันชนะ

กลุ่มน้ำพริก / กลุ่มกล้วยฉาบ / กลุ่มเครื่องดื่ม / กลุ่มขนมไทย

  

    

กลุ่มพริกแกงตำบลพันชนะ

    

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3587832 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน