หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มี.ค. 2567    รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ประจำปีงบประมาณ 2566 18
  19 ต.ค. 2566    รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 52
  20 เม.ย. 2565    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (เม.ย64-ก.ย.64) 126
  30 มี.ค. 2565    รายงานของผุ้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2565 47
  31 มี.ค. 2564    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค63 - มี.ค.64) 107
  15 ก.ค. 2563    แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 4 106
  24 มิ.ย. 2563    แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 3 94
  17 มี.ค. 2563    แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 2 114
  25 ธ.ค. 2562    แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1 104
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3587824 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน