หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 70
  11 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 65
  1 ต.ค. 2564    แต่งตั้งพนังงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2565 103
  1 ต.ค. 2564    แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 98
  15 ก.พ. 2564    แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 93
  2 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 91
  25 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ. 2564 89
  25 ม.ค. 2564    รายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการดำเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. 2563 95
  11 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 96
  8 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 96

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560874 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน