หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 เม.ย. 2567    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 8
  1 เม.ย. 2567    หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 10
  29 มี.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 7
  1 ก.พ. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 8
  1 ก.พ. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11
  5 ม.ค. 2567    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 7
  3 พ.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 14
  3 พ.ค. 2566    ประกาศให้ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะดำเนินการชำระภาษี 10
  8 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 85
  11 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 81

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3587876 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน