หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
โทร.086-2648325
นายสมิง สำราญพันธ์ นายเริ่ม แกมสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
โทร.089-9174699
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
โทร.062-1570796
นายตี๋ เหียดขุนทด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
โทร.081-1479129
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560869 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน