หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2567    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6
  3 เม.ย. 2567    แผนการรายงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 8
  26 ม.ค. 2567    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 6
  26 ม.ค. 2567    รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8
  2 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 25
  2 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 11
  6 เม.ย. 2566    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาร 2566 (รอบ 6 เดือน) 51
  10 ม.ค. 2566    นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 72
  10 ม.ค. 2566    นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 55
  6 ต.ค. 2565    แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 61

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3587847 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน