หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2567    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13
  3 เม.ย. 2567    แผนการรายงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 16
  26 ม.ค. 2567    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 14
  26 ม.ค. 2567    รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19
  2 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 36
  2 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 18
  6 เม.ย. 2566    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาร 2566 (รอบ 6 เดือน) 60
  10 ม.ค. 2566    นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 82
  10 ม.ค. 2566    นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 65
  6 ต.ค. 2565    แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3594667 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน