หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 9
  2 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 2
  6 เม.ย. 2566    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาร 2566 (รอบ 6 เดือน) 41
  10 ม.ค. 2566    นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 56
  10 ม.ค. 2566    นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 44
  6 ต.ค. 2565    แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 50
  4 ต.ค. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 50
  4 ต.ค. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 48
  3 ต.ค. 2565    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 52
  3 ต.ค. 2565    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 59

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560822 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน