หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2565    คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลาการภาครัฐ 59
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 60
  6 ต.ค. 2563    รายงานการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล 102
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584136 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน