หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 แหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก ตำบลพันชนะ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

อนุสรณ์สถานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ณ บ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

คาถา

พระคาถาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ปู่ตาก ตะกุ อิตัล ตากสิน ราชะ โยตังอิ (3จบ)

พระคาถาอัญเชิญดวงวิญญาณ

โอมสิโน ราชาเทวะ ชะยะตุกะวัง สัพพศัตรู วินาสสันติ (3จบ)

คำถวายเครื่องสักการะ

โอมสิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง (3จบ)

พระคาถาให้โชคลาภ

(นะโม 3 จบ) นะชาลิติ มะหาลาโภลาโภ มหาโชค มหาลาภ


 

 

อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า

ณ  บ้านโนนสง่าสามัคคี ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

   

        

   

ป่าชุมชนหนองพลวง

ณ  บ้านหนองพลวง ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

สวนป่าสาธารณะโคกหนองไม้ตาย

โครงการปลูกป่าทดแทนที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองไม้ตาย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร

โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์  สักสยามินทร์”

ณ  สวนป่าสาธารณะประโยชน์โคกหนองไม้ตาย บ้านมาบกราด ตำบลพันชนะ 

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

โบสถ์ 100 ปี

โบสถ์นี้สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2466

วัดบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร

ไร่ภัทราวดี  

นางสาวภัทราวดี  กุมขุนทด

ณ  บ้านหนองมะค่า หมู่ 8 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

สวนอินทผาลัม  

ณ  บ้านหนองพลวง หมู่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ที่พัก

ลุงนอมรีสอร์ท 

ณ  267 หมู่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทร 098 124 3300

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3587870 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน