หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 มิ.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางเคพซีล ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.232.01 สายแยกถนนกำลังเอก-บ้านหนองพลวง ไปบ้านโนนสง่าสามมัคคี หมู่ที่ 3-11 ตำบลพันชนะ จำนวน 5 ช่วง กว้าง 6-7 เมตร กว้าง2,500 เมตร หนา0 12
  27 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากโคกเพชรถึงคลองหลวงพ่อคูณ (หมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสัง) 5
  27 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากอ่างเก็บน้ำ ถึงไร่นายสมส่วน ลานอก (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ 11) 8
  27 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลางจ้างเหมาถางป่าและขุดตอ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ อู่ช่างแอ๋ว ถึง คลองลำเชียงไกร หมู่ที่ 2 บ้านดอน 6
  21 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรจง ปลั่งกลาง ถึงบ้านนายสมจิตร อุ่นใจ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ 9) 5
  21 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขย 9783 นครราชสีมา 9
  15 พ.ค. 2567    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางเคพซีลปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.232.01 สายแยกถนนกำลังเอก - บ้านหนองพลวงไปบ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ 13-11 ตำบลพันชนะ จำนวน 5 ช่วง กว้าง 6-7 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05เมตร หร 15
  15 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม เปิดทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7 12
  15 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซม ปรุบปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.พันชนะ 7
  15 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 งาน 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3587850 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน