หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ม.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายอุทัย เชาว์ขุนทด ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7) 33
  29 ม.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายทองพูน พรมวิโรจน์ ถึงบ้านนายทอง กิ่งค้างพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 6) 22
  18 ม.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากหลังศาลพระเจ้าตากสินมาหาราช-ทุ่งนาแค (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) 32
  10 ม.ค. 2567    ประกาศราคากลางจ้างจัดทำตรายาง กองคลัง 34
  3 ม.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสว่างถึงถนนคอนกรีตไปสระสี่เหลี่ยม (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3) 23
  6 พ.ย. 2566    ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด ทะเบียนครุภัณฑ์หมายเลข 416-60-0062 24
  24 ต.ค. 2566    ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากทางแยกไร่อมรรัตน์ ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านหนองพลวง หมุ่ที่ ๓) 28
  2 ต.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ และเครื่องตัดหญ้า 37
  2 ต.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 42
  28 ส.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 117

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560821 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน