หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 สภา อบต.

นายมนตรี เกวขุนทด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 080-1691091
นายสมหวัง เบิกขุนทด นายสมส่วน ดุมขุนทด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-2653176
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-5819127
นายฤทธี คูณขุนทด นายปรีชา พาขุนทด นางอรอนงค์ ช่วยณรงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร. 093-6794026 โทร. 085-6383541 โทร. 091-8329793
นายปล้อง กินขุนทด นายปลอด ปลั่งกลาง นายนิพัทน์ มายขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร. 080-7995618 โทร. 061-3423700 โทร. 093-5256072
นางกองแก้ว หาญณรงค์ นายพิสิทธิ์ ชำนาญพุดซา นางวงเดือน พบขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร. 081-1206216 โทร. 081-1865789 โทร. 080-6108537
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584077 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน