หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ระเบียบ/กฏหมาย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2567    คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐIntegrity and Transparency Assessmentประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20
  11 มิ.ย. 2567    ระเบียบช่วยเหลือประชาชน 2566 13
  11 มิ.ย. 2567    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 7
  11 มิ.ย. 2567    คนที่ใช้แผนที่เป็น 8
  11 มิ.ย. 2567    การพัฒนา Smart City ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 12
  11 มิ.ย. 2567    คู่มือการใช้งานระบบE-PlanNACC 7
  11 มิ.ย. 2567    พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 9
  14 ธ.ค. 2566    คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4
  1 ต.ค. 2566    คู่มื่อปฏิบัติงานกองช่าง 17
  1 ต.ค. 2566    คู่มือจัดเก็บรายได้ 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3594675 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน