หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 มิ.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4
  3 เม.ย. 2567    แผนการรายงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 5
  12 ธ.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัตด้านการป้องวกันและปราบปรามการทุจริต 9
  30 ต.ค. 2566    รายงานผลเพื่อการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11
  18 ต.ค. 2566    ผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) 1
  6 ต.ค. 2566    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 7
  4 ต.ค. 2566    แบบสรุปงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 เดือน) 5
  3 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 5
  2 ต.ค. 2566    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 6
  2 ต.ค. 2566    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3587842 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน