หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2566    แบบฟร์มการรายงานผลการนำการประเมิน จริยธรรม ไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 56
  4 เม.ย. 2566    แบบรายงานการรับของขวัญ 54
  3 เม.ย. 2566    รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566(รอบ 6 เดือน) 55
  3 เม.ย. 2566    รางงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566) 49
  3 เม.ย. 2566    รางงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566) 47
  3 เม.ย. 2566    รางงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566) 50
  3 เม.ย. 2566    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 53
  3 เม.ย. 2566    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 47
  3 เม.ย. 2566    รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 45
  31 มี.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 52

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560811 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน