หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 48
  15 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 33
  28 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 29
  3 มี.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 31
  20 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 31
  29 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 74
  16 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 55
  12 ก.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 57
  7 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 56
  4 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 71

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584128 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน