หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ค. 2567    ประกาศกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 10
  14 พ.ค. 2567    การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 6
  25 เม.ย. 2567    No Gift Policy องค์การบริหารส่วงตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19
  25 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14
  2 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 34
  2 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 25
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัตืหน้าที่ (์No Gift Policy) 43
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ปนะจำปีงบประมาณ 2567 28
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัตืหน้าที่ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัตืหน้าที่ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584114 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน