หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 12
  2 ม.ค. 2567    คำสั่งแต่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 13
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัตืหน้าที่ (์No Gift Policy) 18
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ปนะจำปีงบประมาณ 2567 8
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัตืหน้าที่ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัตืหน้าที่ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1
  10 พ.ย. 2566    สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 29
  10 พ.ย. 2566    กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 26
  16 ต.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 22
  6 ต.ค. 2566    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 28

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560797 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน