หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2566    สถิตการให้บริการประชาชน กองช่าง 45
  31 มี.ค. 2566    สถิตการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 46
  31 มี.ค. 2566    สถิตการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม 47
  31 มี.ค. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุข-ประจำปีงบประมาณ-2565 67
  31 มี.ค. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๕ 69
  31 มี.ค. 2565    ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ของ กองสวัสดิการสังคม 75
  31 มี.ค. 2565    กศ. ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 75
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584069 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน