หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2567    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 11
  1 เม.ย. 2567    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566- เดือนมีนาคม 2567 5
  1 มี.ค. 2567    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 4
  1 ก.พ. 2567    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 5
  1 ม.ค. 2567    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 5
  1 ธ.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 5
  1 พ.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 4
  3 ก.พ. 2566    สุรปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 42
  31 มี.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 78
  28 ก.พ. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 75

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3587859 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน