หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 54
  4 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 51
  4 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนิงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 47
  3 ต.ค. 2565    การดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 47
  3 ต.ค. 2565    การดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 44
  3 ต.ค. 2565    รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบรหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565 41
  3 ต.ค. 2565    การดำเนินงานตามนโยบายการบรหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565 49
  3 ต.ค. 2565    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 40
  5 ม.ค. 2565    ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคลล ประจำประจำปี 2565 67
  15 ก.ค. 2563    การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 78
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584109 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน