หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.ค. 2563    กำหนดนโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 83
  15 ก.ค. 2563    นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 78
  15 ก.ค. 2563    นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 77
  15 ก.ค. 2563    นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 64
  15 ก.ค. 2563    นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 78
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584088 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน